Blog

Три фактори за успех во дигиталниот маркетинг

Без силно познавање на дигиталните маркетинг стратегии, дигиталните маркетари и продавачи не може да се поместат ниту милиметар, ниту во нивната самодоверба,  ниту во нивната фирма. Што дигиталните маркетари и продавачи треба да прават? Никој не сака да се чувствува неспособен или несигурен. Секој сака да успее, за доброто на сопствената кариера како и нивните работодавци. Што тогаш е одговорот?

Одговорот е да се секој дигитален  маркетар и продавач биде проактивен.  Да, трендовите за дигитален маркетинг се движат брзо, но средствата за пратење и учење се лесно достапни. Затоа, секој професионалец  може лесно да остане умешен мајстор  во дигиталниот маркетинг, секогаш со подобрени перформанси и рентабилност.

Постојат два чекори што како дигитален  маркетар и продавач можете да ги направите токму сега за да бидете поумешен (и поуверен) во својата професија, а тоа се : да ги научите  добро основите на дигиталниот маркетинг и продажба и втората е постојано да учите  и се надградувате.

За успех во дигиталниот маркетинг, научете ги добро основите!

Прво, бидете сигурни дека сте темелни во знаењето за основите на дигиталниот маркетинг . Дигиталниот маркетинг нуди толку многу вештини и техники, кои може да ви користат, но без добра основа во знаењето за основите на дигиталниот маркетинг, едноставно не може да напредувате.

Секој еден дигитален  маркетар и продавач ја нема оваа основа затоа што не биле обучени за своите професии. Истражувањата покажуваат дека повеќето дигитални маркетари и продавачи немаат формална обука а 82%учат со работа. (Овој недостаток на обука многу добро може да придонесе за недостигот на доверба цитиран погоре.)

Ако не ги знаете основите на сегментирање на публиката, вршење на SWOT анализа или развивање стратегија за кампањата, најверојатно ќе се борите со пософистицирани дигитални маркетинг стратегии како што се распределба на буџетот за ППЦ реклами, мерење на ангажман  на социјални медиуми или реакција на ненадеен пад во стапката на испорака во вашиот е-мејл маркетинг.

Научете ги добро основите на дигиталниот маркетинг на работното место и ставете ги пракса, дури и по цена  ако треба сами да го правите тоа.

Споделете

Прочитајте повеќе статии

Content Marketing
Content marketing

Содржината е секогаш клуч

Креирајте содржина за поголем сообраќај кон веб страната Иако креирањето на содржина (content marketing / маркетинг со содржина) од неодамна

Контактирајте не