Пакети

ИЗБЕРИ ПАКЕТ

 ШТО НАЈМНОГУ ОДГОВАРА НА ТВОЈОТ БИЗНИС

ВО СИТЕ ПАКЕТИ

ВКЛУЧЕН ХОСТИНГ, ОДРЖУВАЊЕ И ДИЗАЈН

Start

За онлајн ПРИСУСТВО НА МАЛИ БИЗНИСИ
230 Годишно
 • 1 страница
 • Контакт менаџер (200)
 • Промени во содржина
 • Техничка поддршка

PROFESSIONAL

За бизниси со напреден
онлајн маркетинг
470 Годишно
 • 5 страници
 • Контакт менаџер (500)
 • Промени во содржина
 • Промени во дизајн
 • Календар за резервација
 • Доделен акаунт менаџер
 • Техничка поддршка
ПОПУЛАРЕН

PREMIUM

Целосна услуга за онлајн промоција и продажба со вклучена техничка поддршка
ПОНУДА Custom-made
 • Custom-made веб страна
 • Контакт менаџер (без лимит)
 • Промени во содржина
 • Промени во дизајн
 • Доделен акаунт менаџер
 • Техничка поддршка
Функционалност START PROFESSIONAL PREMIUM
Веб страна со вклучен дизајн (респонзивна и SEO оптимизирана) 1 страница 5 страници 10 страници
Доделен акаунт менаџер
Галерија со фотографии 12 фотографии 24 фотографии 60 фотографии
Видео 1 видео 3 видеа 5 видеа
Мапа од локација 1 мапа 3 мапи 5 мапи
Календар за резервација на ресурси (вработени, простории) 1 2 3
Контакт менаџер 200 контакти 500 контакти неограничен број на контакти
Обука и техничка поддршка
Емаил поддршка во работно време (8-16 ч.) ✔ + телефонска поддршка ✔ + телефонска поддршка
Преглед на перформанси панел со клучни индикатори за перформансите (KPIs)
Промени во содржината 2 часа годишно
(вредност 20 €)
5 часа годишно
(вредност од 50 €)
10 часа годишно
(вредност од 100 €)
Промени во дизајн 2 часа годишно
(вредност 30 €)
5 часа годишно
(вредност од 75 €)
10 часа годишно
(вредност од 150 €)
Цена (без ДДВ), годишно 230 € 470 € Согласно спецификација
Модул за продажба (E-COMMERCE) со вклучена интеграција со сите македонски банки до 5 производи
+ 100 € + ддв
годишно
до 50 производи
+ 100 € + ддв
годишно
неограничен број на производи