За нас

 
 
 
 
 
 
 
 

Inone.mk

 

Клауд софтвер - користен од над 300,000 мали и средни фирми во водечки пазари во Европа, Северна Америка и Азија.


По успешно лансирање на брендовите Златна книга и MarketKonekt на пазарот во Македонија го воведуваме InOne - клауд софтвер кој обединува дигитални маркетинг услуги неопходни за современо работење и продажба на секоја фирма. InOne е комплетно прилагоден на потребите на Македонските компании и е резултат на тимска работа на 25 вработени во Р3 Инфомедиа.

Технологија е развиена во Израел и успешно ја користат над 300,000 мали и средни фирми!

Покрај продажба и обука, обезбедуваме и долгорочна поддршка на нашите клиенти за успешно користење на сите функционалности на софтверот.
Ние вработените во Р3 Инфомедиа во моментов реализираме маркетинг услуги за повеќе од 1200 мали и средни фирми од Македонија, и им помагаме да дојдат до повеќе купувачи и да ја зголемат продажбата.

 
 
 
 

нашиот тим

 
 
 
 

 
Владимир Вецовски
 
Генерален директор
 
✉ vladimir@zk.mk
 
 
 
 
 
 

 
Виолета Димовска
 
Маркетинг консултант
 
✉ violetad@zk.mk
 
 
 
 
 
 

 
Горан Димитровски
 
Акаунт менаџер
 
✉ gorand@zk.mk
 
 
 
 
 
 

 
Маја Митковска-Крбалески
 
Маркетинг консултант
 
✉ majam@zk.mk
 
 
 
 
 

 
Ивана Сараѓинова
 
Акаунт менаџер
 
✉ ivanas@zk.mk
 
 
 
 
 

 
Весна Вељановска
 
Маркетинг консултант
 
✉ vesna@zk.mk
 
 
 
 
 
 

 
Сашко Димовски
 
Маркетинг консултант
 
✉ saskod@zk.mk
 
 
 
 
 

 
Виктор Панов
 
Маркетинг консултант
 
✉ viktorp@zk.mk
 
 
 
 
 

 
Габриела Колевска Стојановиќ
 
Оддел за финансии
 
✉ gabrielaks@zk.mk
 
 
 
 
 
 

 
Марика-Ева Димовска-Греца
 
Оддел за финансии
 
✉ marikaevadg@zk.mk
 
 
 
 
 
 

 
Јована Вања Анчевска
 
Администратор на база и директен маркетинг услуги
 
✉ jovanaa@zk.mk
 
 
 
 
 
 

 
Олга Урдаревска
 
Администратор на база и директен маркетинг услуги
 
✉ olgau@zk.mk
 
 
 
 
 
 

 
Маријана Димитриевска Марковиќ
 
Администратор на база и директен маркетинг услуги
 
✉ marijanadm@zk.mk
 
 
 
 
 

 
Ивана Савиќ Георгиевска
 
Веб дизајнер
 
✉ ivanasg@zk.mk
 
 
 
 

 
Мартина Димкоска
 
Веб дизајнер
 
✉ martinad@zk.mk
 
 
 
 

 
Ива Матиќ
 
Веб дизајнер
 
✉ ivam@zk.mk