Традиционалниот начин на комуникација преку печатени материјали полека но сигурно исчезнува. Флаери, брошури, каталози…сега се заменети со веб страна која ја раскажува вашата приказна, го опишува вашиот бизнис, вашите производи и услуги.    Навиките на луѓето се сменија, и доколку во 2021-ва сеуште ...