Не е тајна дека поголемиот дел од нашите социјални интеракции веќе се онлајн. Но, она што можеби е изненадувачки е колку довербата на купувачите е поврзана со онлајн оценките. Огромни 79% од потрошувачите им веруваат на онлајн оценките исто како и на традиционалната усна препорака од пријателите ...