Сите бизниси имаат еден приоритет: зголемување на приходите и добивката. За да имаат поголеми приходи, тие треба да продаваат повеќе, што, пак, значи - им требаат и повеќе клиенти. Како резултат на тоа, многу често фокусот е на добивање на нови клиенти, а малку подзабораваат на потребата да го ...