Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конкрит КО

 

www.concrete.mk

(градежни фирми и претпријатија)

Градежна фирма со долгогодишно локално и национално градежно искуство со репутација за испорака на големи и уникатни проекти.

Professional пакет;

✔ Мултијазичен сајт ( македонски, англиски и албански јазик);